Hotel Galant ****, Mikulov – map

Accommodation Mikulov: Hotel Galant
Hotel address: Mlýnská 2, Mikulov